Ga naar de inhoud

Wat staat er in een levenstestament?

Wat staat er in een levenstestament

Wat staat er in een levenstestament geschreven?

Een levenstestament is een juridisch document waarin u vastlegt wie uw belangen behartigt. En welke beslissingen er namens u genomen moeten worden, mocht u zelf niet meer in staat zijn om dit te doen. In tegenstelling tot een testament, dat pas in werking treedt na uw overlijden, gaat een levenstestament in werking tijdens uw leven. De vraag “Wat staat er in een levenstestament?” is van groot belang om ervoor te zorgen dat uw wensen en voorkeuren duidelijk zijn voor uw vertegenwoordiger.

Wat staat er allemaal in een levenstestament?

  • Benoeming van een gevolmachtigde: In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die namens u beslissingen mogen nemen. Deze personen worden gevolmachtigden genoemd. U kunt hierbij kiezen voor een familielid, een vriend of een professional.
  • Medische beslissingen: U kunt in uw levenstestament uw wensen met betrekking tot medische zorg en behandelingen vastleggen. Denk hierbij aan toestemming of weigering van bepaalde behandelingen, reanimatie en euthanasie.
  • Financiële beslissingen: U kunt ook financiële zaken in uw levenstestament regelen. Zoals het beheer van uw bankrekeningen, betaling van rekeningen, verkoop of verhuur van uw woning en het doen van schenkingen.
  • Persoonlijke wensen: In uw levenstestament kunt u ook persoonlijke wensen vastleggen. Zoals de zorg voor uw huisdieren, het onderhouden van sociale contacten en de plaats waar u wilt wonen.

Levenstestament echtpaar: samen uw wensen vastleggen

Wanneer u als echtpaar besluit een levenstestament op te stellen, is het belangrijk om uw wensen en voorkeuren op elkaar af te stemmen. Een levenstestament echtpaar kan bestaan uit twee afzonderlijke documenten, waarin beide partners hun individuele wensen vastleggen. Het is echter ook mogelijk om een gezamenlijk levenstestament op te stellen waarin u elkaars gevolmachtigde bent. Hierbij is het cruciaal om goede afspraken te maken over de verdeling van verantwoordelijkheden en taken.

Bij het opstellen van een levenstestament voor echtpaar zijn er enkele specifieke aandachtspunten. Zo kunt u bijvoorbeeld in het levenstestament vastleggen wie de verantwoordelijkheid krijgt over de gemeenschappelijke bezittingen in geval van wilsonbekwaamheid van één van de partners. Zoals het gezamenlijke huis. Ook kunt u afspraken maken over de verzorging van de partner die niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

De rol van Senior Advies bij levenstestament opstellen

Senior Advies helpt u graag bij levenstestament opstellen voor alleenstaande. Als ook bij het opmaken van een levenstestament voor echtparen, dat aansluit bij uw gezamenlijke en individuele wensen. We luisteren naar uw wensen en behoeften en zetten dit op papier. Vervolgens bereiden we alle documenten voor en begeleiden u naar de notaris om het levenstestament rechtsgeldig te maken. 

Wilt u eerst meer informatie ontvangen over wat en waarom een levenstestament opstellen? Meld u dan aan voor één van onze gratis lezingen. Hierbij informeren we u over wat staat er in een levenstestament, wat de juridische aspecten en de verschillende mogelijkheden zijn. Zo bent u goed voorbereid wanneer u besluit om een levenstestament op te stellen.

Hulp bij levenstestament opmaken

Een levenstestament opmaken is een belangrijke stap in uw leven. U legt immers uw wensen en voorkeuren juridisch vast voor situaties waarin u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Senior Adviesstaat voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij dit proces. Met onze gratis voorlichting, expertise en korting op notariskosten bent u verzekerd van een zorgvuldig opgesteld levenstestament. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het opmaken van uw levenstestament.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *