Meteen naar de inhoud

Hulp bij een erfenis | Als u het niet (meer) kunt

Het overlijden van een dierbare is op zichzelf al een impactvolle gebeurtenis. Na de uitvaart volgt het afwikkelen van de nalatenschap. Maar wat nou als u deze taak krijgt, maar dit helemaal niet ziet zitten? Kunt u zelf de regie houden en hulp inschakelen bij afwikkeling van de erfenis door een derde in te schakelen?

Misverstand

Een algemeen misverstand is dat degene die is aangewezen als executeur, per definitie de afwikkeling van de nalatenschap helemaal zelf moet regelen. Als er in uw omgeving geen mensen zijn die u kunnen assisteren, kunt u een beroep doen op een professionele man of vrouw. Zo houdt u zelf de regie, maar wordt de uitvoering door een ander gedaan.

U kunt dit uitbesteden aan een adviseur; dit kan zijn een executeur, een vereffenaar of een levensexecuteur. Hieronder ligt ik deze termen toe

Een executeur wikkelt uw nalatenschap af

Als u een testament laat opstellen dan legt u daarin uw wensen vast. Maar wie bewaakt deze wensen en zorgt ervoor dat ze ook worden nageleefd? Diegene die dit moet doen noemen we een executeur. Vroeger heette dit een executeur testamentair. In uw testament wijst u een executeur aan. De executeur regelt de uitvaart, beheert de erfenis – geld en goederen- en betaalt de schulden. Verder maakt hij een overzicht van de nalatenschap en doet hij aangifte voor de erfbelasting. Als dit is afgerond, zorgt de executeur ervoor dat de erfgenamen hun erfdeel krijgen.

Een vereffenaar wikkelt de nalatenschap af als het de erfgenamen onderling niet lukt

Is er geen testament of onderneemt niemand actie, dan blijft een erfenis zoals dat heet onbeheerd; erfeloze nalatenschap dus. Deze kunt u laten afwikkelen door de Staat

Het kan ook het voorkomen dat erfgenamen geen overeenstemming kunnen bereiken. Dan kunt u naar de rechter stappen en vragen of hij een vereffenaar kan aanwijzen. Deze vereffenaar zal bemiddelen in de afwikkeling van de nalatenschap.

Een levensexecuteur regelt uw zaken wanneer u het zelf niet meer kunt

Wie regelt uw bankzaken als u dat zelf niet meer kunt, doordat u de ziekte van Alzheimer krijgt of in coma raakt? Wie mag uw huis verkopen als u in een zorginstelling komt? En wie kan medische beslissingen nemen als u niet meer in staat bent met de dokter te praten? Het kan zijn dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kan beslissen. Dit heet wilsonbekwaam. Een levensexecuteur kan dan uitkomst bieden. Een levensexecuteur mag namens u handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht geeft u in uw levenstestament. Het is belangrijk dat u een levensexecuteur kiest die u vertrouwt. We raden het dan ook aan, vooraf aan het opstellen van een levenstestament, met mensen in uw omgeving te praten of zij u hierbij van dienst willen zijn. Kunt u niemand vinden, dan kunt u ook een professional opnemen in uw levenstestament. 

Een toezichthouder ziet toe op de werkzaamheden van de levensexecuteur

Wilt u graag dat er een iemand de werkzaamheden van de levensexecuteur beoordeelt? Dan kunt u in uw levenstestament een toezichthouder benoemen. Dit kan een tweede persoon zijn. De levensexecuteur legt jaarlijks verantwoording af aan de toezichthouder. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de hulp bij een erfenis of aanverwante zaken; vraag dan om een eerste gratis advies of kom naar onze lezingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *