Ga naar de inhoud

Een nalatenschap afwikkelen

Afwikkeling nalatenschap

Het gebeurt ieder jaar wel een keer; een notaris wordt uit zijn ambt gezet vanwege trage afwikkeling van een nalatenschap. Een casus van 13 jaar.

Toen was de erfenis nog steeds niet verdeeld, wat tot grote frustratie leidde bij de erfgenamen. De Kamer van het Notariaat bekritiseerde de notaris voor zijn schijnbare gemakzucht en slordigheid. Maar hoe tijdrovend is het eigenlijk om een erfenis te verdelen? Wat komt daarbij kijken en hoe lang duurt het doorgaans voordat erfgenamen hun deel ontvangen?

Vereffenaar

Het verdelen van een erfenis is een complex proces, zowel praktisch als emotioneel. Een executeur is essentieel voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als er geen executeur in het testament is benoemd, kunnen de erfgenamen gezamenlijk iemand aanwijzen. Lukt dit niet, dan doet de rechtbank dit. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen. In de zaak van de Oosterhoutse notaris duurde het bijvoorbeeld vijf jaar voordat de rechtbank hem als vereffenaar aanwees.

Duur van de afwikkeling van een erfenis

Een executeur heeft tijd nodig om een nalatenschap onder de erfgenamen te verdelen. Dit omvat het identificeren van de erfgenamen, inventariseren van bezittingen en schulden, bepalen van de aanvaarding van de nalatenschap, het regelen van belastingen, en het stopzetten van rekeningen. In een ‘normale’ situatie kan de afwikkeling van een erfenis al snel een jaar duren.

Belemmerende factoren

Bij gecompliceerde situaties kan de afwikkeling van een erfenis meerdere jaren in beslag nemen. De notaris in onderhavig voorbeeld uhad bijvoorbeeld problemen met het opsporen van erfgenamen in het buitenland en het opstellen van een boedelbeschrijving. Andere factoren die de afwikkeling kunnen vertragen zijn:

   • Ruzie onder de erfgenamen

   • Een executeur die praktisch niet sterk is

   • Een onverkoopbaar huis

   • Ingewikkelde samenstelling van de nalatenschap (zoals vermogen in het buitenland of in een onderneming)

   • Onverwacht opduikende erfgenamen

  Wanneer wordt een erfenis uitbetaald?

  De cruciale vraag is wanneer erfgenamen hun deel van de erfenis daadwerkelijk ontvangen. Dit hangt af van de aard van de erfenis en de snelheid van de afwikkeling. Bij een erfdeel moeten erfgenamen wachten tot de volledige afwikkeling is voltooid. Een legaat kan echter vaak eerder worden opgeëist, vooral als het om een specifiek goed gaat, tenzij er andere afspraken in het testament zijn vastgelegd.

   

  Meer informatie over de afwikkeling van een nalatenschap >>>

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *